English (UK)SpanishESFrenchfr-FR

S&N assessors

ELS GRUPS D’EMPRESA I LES CRISIS EMPRESERIALS
Dijous, 20 Juny 2013 14:45
Ràtio:  / 0

En l’actual context de crisi econòmica en la que els acomiadaments objectius són el pa nostre de cada dia, és important que els treballadors sàpiguen que l’existència de grups d’empresa pot convertir un acomiadament que en principi podria ser objectiu i procedent, en un acomiadament improcedent.

Però, què és un grup d’empreses?

El grup d’empreses a efectes laborals és un concepte creat per la jurisprudència, ja que no existeix una definició en l’Estatut dels Treballadors. Podríem definir-lo com aquelles situacions en que una empresa exerceix el control sobre una altra o altres empreses que funcionen com a satèl·lits de la primera. Moltes vegades les “empreses satèl·lit” ni tant sols tenen activitat o tenen una activitat mínima.

Habitualment, també, les empreses del grup es distribueixen entre sí comandes, clients,  factures, etc. per tal de reduir la seva tributació i acostumen a traslladar treballadors d’unes empreses a altres.

A més d’això, els grups d’empreses a efectes laborals solen tenir una aparença d’unitat, de manera que a clients, proveïdors i fins i tot a treballadors els sembla que es tracta d’una única empresa.

Perquè existeixen els grups d’empreses?

Motles vegades, rere aquestes estructures complexes hi ha la voluntat de l’empresari de defraudar als seus creditors (inclús els seus propis treballadors).   Des del punt de vista del treballador, les empreses poden crear grups per tal de simular una situació econòmica irreal, distribuint comandes a d’altres empreses del grup, i podent justificar així  els acomiadaments objectius basats en una situació econòmica desfavorable. D’altres vegades, és simplement el resultat d’una mala gestió empresarial.

Què poden fer els treballadors?

En cas d’acomiadament objectiu derivat de la situació econòmica, si es demostra l’existència d’un grup d’empreses a efectes laborals i l’empresa no ha al·legat en la carta d’acomiadament la situació de totes les empreses del grup (el que sol ser habitual), l’acomiadament pot ser declarat improcedent. Això és així, fins i tot en el cas que totes les empreses del grup es trobin en una situació econòmica que justifiqui l’acomiadament objectiu.

Això també pot tenir repercussions en d’altres mesures per afrontar la crisis com EROs o trasllats.

Per això, si considereu que la vostra empresa forma part d’un grup d’empreses i heu sigut objecte d’un acomiadament objectiu per causes econòmiques o de mobilitat geogràfica o funcional pels mateixos motius, pot ser que pugueu impugnar-ho. A S&N assessors us podem ajudar!.

 

 
La revalorització de les pensions, una obligació legal
Dijous, 07 Febrer 2013 08:58
Ràtio:  / 0

Aquest any, els pensionistes hauran notat que la seva pensió no s’ha revaloritzat de forma significativa tot i l’increment del cost de la vida.

D’acord amb la Llei General de la Seguretat Social, l’increment de les pensions es calcula tenint en compte l’IPC del mes de novembre de l’any anterior. Per tant, el 2013 les pensions s’haurien hagut d’incrementar en un 2,9%. La finalitat d’aquesta previsió legal és compensar als pensionistes la pèrdua de poder adquisitiu derivat de l’increment del cost de la vida.

Tot i això, el govern central ha anunciat que aquesta compensació no es durà a terme el 2013, tot i l’obligació legal establerta per la Llei General de la Seguretat Social.

Des de S&N assessors, volem recordar als pensionistes que tenen dret a reclamar aquest dret a l’Administració, ja que és una previsió legal d’obligat compliment. Per això, oferim als nostres abonats, la redacció gratuïta i personalitzada d’un escrit de reclamació al INSS a fi d'exigir aquest dret.

 
L'Euribor i les clàusules sòl
Dimarts, 31 Juliol 2012 13:37
Ràtio:  / 0

L’EURIBOR (L’index més utilitzat per a calcular el tipus d’interès en hipoteques i préstecs) es troba ara mateix a nivells més baixos del que ha estat mai. Això pot fer que algunes persones, depenent de les condicions pactades, hagin de pagar mil euros anuals menys que l’any anterior per la seva hipoteca.

Hauria de ser una bona notícia, però algunes persones no podran gaudir d’aquesta rebaixa per culpa de les denominades clàusules sòl.

Era un costum en algunes entitats financeres introduir aquestes clàusules que “blindaven” a la pròpia entitat davant de les eventuals baixades del tipus d’interès, garantint-se  sempre un benefici  segur. El mecanisme era senzill: quan l’EURIBOR baixa, el tipus d’interès que paga l’hipotecat baixa, però amb la clàusula sol, la baixada mai podia traspassar cert límit.

És cert que, la majoria de vegades, les clàusules sòl es venien com una “contrapartida” a les “clàusules sostre” i que se suposa que produïen un efecte contrari: evitar a hipotecat una pujada excessiva dels tipus d’interès.

No obstant, el més habitual era que existís una evident desproporció entre les “clàusules sòl” i les “clàusules sostre”. En altres paraules: si pensem en una casa, el “sòl” quedaria bastant més amunt de l’habitual... però el “sostre”, encara més.

Aquesta mena de clàusules contradiuen força disposicions legals com ara la necessitat de contractar de bona fe  o l’exigència que les contraprestacions de les parts en un contracte siguin proporcionades (art. 82.1 LCU). Aquest darrer, ha estat un dels majors arguments perquè diverses sentències invalidin aquests tipus de clàusules, en benefici dels hipotecats.

Cada vegada hi ha més sentències favorables als consumidors que, a més, condemnen a les entitats a retornar allò que han cobrat indegudament, és a dir, la diferència entre el nivell real de l’EURIBOR i el límit que establia la seva clàusula sòl. Avui en dia, això pot resultar més interessant que mai.

Si vostè ha contractat una d’aquestes clàusules i la mateixa és desproporcionada, a S&N assessors el podem ajudar. No dubti a contactar-nos.

 

Subcategories


Pàgina 1 de 3

 

 

bull_1 bull_2 bull_3 hover background1 background2